SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

23/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

 

 

 I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Nhắc lại về biểu thức

+ Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức.

+ Chú ý:

 • Mỗi số cũng được coi là một biểu thức.
 • Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.

Ví dụ:

 • 10 – 2 + 3
 • 43
 • 15 : 5 x 10

2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức

a. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc

+ Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Nếu phép tính có cả cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa → Nhân chia → Cộng trừ

Ví dụ:

 • 36 – 10 + 23 = 26 + 23 = 49.
 • 2.62 – 24 = 2.36 – 24 = 72 – 24 = 48
 • 60 : 2 . 5 = 30.5 = 150

b. Đối với biểu thức có dấu ngoặc

+ Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự:

( ) → [ ] → { }

Ví dụ:

 • 100 : {2.[52 – (35 – 8)]} = 100 : {2.[52 – 27]} = 100 : {2.25} = 100 : 50 = 2
 • 50 – [30 : (16 – 6)] = 50 – [30 : 10] = 50 – 3 = 47.

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Thực hiện các phép tính sau:

a. 5.22 – 18:32

b. 75 – (3.52 – 4.23)

c. 20 – [30 – (5 – 1)2]

d. 24 – 50 : 25 + 13.7

e. 2[(195 + 35:7):8 + 195] – 400

f. 34.6 – [131 – (15 – 9)2]

g. (72005 + 72004) : 72004

h. (62007 – 62006) : 62006

Giải

h. (62007 – 62006) : 62006 = (62007 : 62006) – (62006 : 62006) = 62007  –  2006 – 62006  –  2006 = 6 – 1 = 5

Câu 2: Tìm x:

a. 165 – (35 : x + 3).19 = 13

b. 5(x + 15) = 53

c. 24.x – 32.x = 145 – 255 : 51

d. 35.7 – 45 = (x – 400) : 3

Câu 4: Thực hiện các phép tính sau:

a. x – 5 – (40 – 49 : 7 . 2 – 22) = 55

b. x – 3 – (63 – 12 . 4 : 24 – 31) = 70

c. x – (102 – 48 . 5 : 30 – 62) – 6 = 112

d. x – (300 – 125 : 25 . 30 – 100) – 68 = 52

e. x – (145 + 380 : 20 . 30 – 200) + 203 = 373

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: