SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 6: Phép trừ và phép chia

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 6: Phép trừ và phép chia

05/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 6: Phép trừ và phép chia

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Phép trừ hai số tự nhiên

+ Cho hai số tự nhiên ab, nếu có số tự nhiên c sao cho b + c = a thì ta có phép trừ a - b = c.

       a        -      b      =     c

(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

 

+ Chú ý: Điều kiện để thực hiện phép trừ là số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ.

Ví dụ:

 • a - 0 = a
 • 5 - 3 = 2
 • a - a = 0
 • 13 - 2 = 11

2. Phép chia hết và phép chia có dư

+ Cho hai số tự nhiên ab, trong đó b ≠ 0 nếu có số tự nhiên c sao cho b.c = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết là a : b = c.

         a        :       b       =     c

(số bị chia) : (số chia) = thương.

 

+ Tổng quát: Cho hai số tự nhiên ab, trong đó b ≠ 0 ta luôn tìm được hai số tự nhiên là qr duy nhất sao cho:

        a         =       b       .       q       +      r            trong đó 0 ≤ r < b

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

+ Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết.

+ Nếu r ≠ 0 thì ta có phép chia có dư

Ví dụ:

 • 12 : 3 = 4
 • 13 : 3 = 4 (dư 1) hay 13 = 3 . 4 + 1
 • 6 : 3 = 2
 • 13 : 5 = 2 (dư 3) hay 13 = 5 . 2 + 3

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Câu 4: Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3 là gì?

Giải

Theo định nghĩa, ta có:

Số hạng chia hết cho 3 có dạng x = 3k (k Î N)

Câu 2: Tính nhanh:

a) 49.15 - 49.5

b) 12.100 + 100.36 - 100.19

c) (56.35 + 56.18):53

d) (158.129 - 158.39):180

Câu 3: Tìm x:

a) x : 3 = 6

b) x – 50 : 25 = 8

c) 4x : 17 = 0

d) 8(x – 3) = 0

Câu 4: Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 4 là gì?

Câu 5: Dạng tổng quát của số tự nhiên chia cho 5 dư 2 là gì?

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: