ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC

Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên:

+ Lũy thừa bậc n của một số hữu tỷ x, kí hiệu là xn, là tích của n thừa số x (n là số tự nhiên lớn hơn 1).

+ Với x Q, n Î N, n > 1 ta có:

 

+ xn đọc là xn hoặc x lũy thừa n hoặc lũy thừa bậc n của x;        x gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

+ Chú ý:

 • Nếu  thì .
 • x0 = 1 (với x ≠ 0)
 • x1 = x
 • 1n = 1
 • 0n = 0 (n ≠ 0)
 • Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số dương.
 • Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một số âm.

+ Ví dụ:

 • (– 3,5)2 = (– 3,5) . (– 3,5) = 12,25

2. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số:

+ Với số hữu tỉ x, ta có các công thức:

 • xm . xn = xm+n
 • xm : xn = xm–n (x ≠ 0, m n)

+ Ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo các quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên.

+ Ví dụ:

 • (3,2)2. (3,2)2 = (3,2)2+2 = (3,2)4

3. Lũy thừa của lũy thừa:

+ Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ: (xm)n = x(m.n).

+ Ví dụ:

 • (42)3 = 42.3 = 46 = 4096
 • (24)4 = 24.4 = 216

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: