CHƯƠNG 1. BÀI 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

CHƯƠNG 1. BÀI 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

 1. Lũy thừa
  • + Lũy thừa bậc n của atích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.
  • Lũy thừa
  • + a gọi là cơ số.
  • + n gọi là số mũ.
  • + Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau được gọi là phép nâng lên lũy thừa.
  • + Ta đọc an là “an” hoặc lũy thừa bậc n của a”.
  • Ví dụ:
   • 7.7.7.7 = 74 (đọc là 7 4 hoặc là 7 lũy thừa 4, hoặc lũy thừa bậc bốn của 7)
   • 105 = 10.10.10.10.10 = 100 000.
  • + Chú ý:
   • a2 gọi là a bình phương (hay bình phương của a).
   • a3 gọi là a lập phương (hay lập phương của a).
  • + Quy ước:
   • a1 = a
 2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
  • + Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số cộng các số mũ.
  • \[{a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\]
  • Ví dụ:
   • 23 . 24 = 23+4 = 27
   • a2 . a1 = a2+1 = a3
   • 42 . 45 = 42+5 = 47
 3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
  • + Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số trừ các số mũ.
  • \[{a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\,\,\,\left( {a \ne 0;\,\,m \ge n} \right)\]
  • + Quy ước: a0 = 1
  • Ví dụ:
   • 97 : 93 = 97-3 = 94
   • 76 : 7 = 76-1 = 75
   • 33 : 33 = 33-3 = 1
  • + Chú ý: Mọi số tự nhiên đều có thể được viết dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.
  • Ví dụ:
   • 1765 = 1.1000 + 7.100 + 6.10 + 5 = 103 + 7.102 + 6.101 + 5.100
   • 234 = 2.100 + 3.10 + 4 = 2.102 + 3.101 + 4.100

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Viết gọn các tích sau dưới dạng lũy thừa:

 1. 4 . 4 . 4 . 4 . 4
 2. 11 . 11 . 11
 3. 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6
 4. 10 . 10 . 10 . 100

Hướng dẫn giải

 1. 4 . 4 . 4 . 4 . 4 = 45

Câu 2: Tính giá trị của các lũy thừa sau: 26, 35, 52, 104.

Câu 3: Viết các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

 1. 52 . 53 . 54
 2. 37 . 33 . 34
 3. 102 . 103 . 104
 4. 178 : 173
 5. 128 : 125
 6. 59 : 53

Hướng dẫn giải

 1. 52 . 53 . 54 = 52 + 3 + 4 = 59

Câu 4: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

 1. 23 . 16
 2. 9 . 34
 3. 55 . 25
 4. 36 . 68
 5. 24 : 4
 6. 27 : 32
 7. 48 : 64
 8. 625 : 52

Hướng dẫn giải

 1. 23 . 16 = 23 . 24 = 23 + 4 = 27

Câu 5: Viết các số sau dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

 1. 2020
 2. 735
 3. \[\overline {12a9} \]
 4. \[\overline {ab04} \]

Hướng dẫn giải

 1. 2020 = 2 . 103 + 0 . 102 + 2 . 101 + 0 . 100

Câu 6: So sánh

 1. 22.23 và 26
 2. 32 và 23
 3. 52 và 25

Câu 7: Các nhà thiên văn học đã ước tính được rằng có khoảng từ 100 tỉ đến 400 tỉ ngôi sao trong dải ngân hà của chúng ta. Hãy viết các số chỉ số lượng sao nêu trên dưới dạng lũy thừa của 10.

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

 • 🔹 Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
 • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
 • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
 • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare (MST 0313301968)

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: