ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC

Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ:

+ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được kí hiệu là |x|, là khoảng cách từ điểm x tới số 0 trên trục số.

 • Nếu x > 0 thì |x| = x.
 • Nếu x = 0 thì |x| = 0.
 • Nếu x < 0 thì |x| = – x.

+ Ta có thể viết như sau: 

+ Chú ý: Với mọi x Î Q ta luôn có |x| ≥ 0, |x| = |– x|, |x| ≥ x.

2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân:

+ Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.

+ Ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo các quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên.

+ Ví dụ:

 • (– 1,36) + (– 1,24) = – (1,36 + 2,24) = – 2,6
 • 0,245 – 2,134 = 0,245 + (– 2,134) = – (2.134 – 0,245) = – 1,889
 • (– 5,2) . 3,14 = – (5,2 . 3,14) = – 16,328

+ Khi chia số thập phân x cho số thập phân y (y ≠ 0), ta áp dụng quy tắc: Thương của hai số thập phân xy có dấu "+" nếu x, y cùng dấu, có dấu "–" nếu x, y trái dấu.

+ Ví dụ:

 • (– 0,408) : (– 0,34) = + (0,408 : 0,34) = 1,2
 • (– 3,6) : 1,2 = – (3,6 : 1,2) = – 3

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Thực hiện phép tính:

 1. 2,3 + (– 3,6)
 2. – 1,45 – 2,53
 3. (– 7,73) . 2,2
 4. 5,4 : (– 6,8)

Giải

a. 2,3 + (– 3,6) = 2,3 – 3,6 = – 1,3

Câu 2: Điền vào chỗ trống:

 1. |3,2| = ……
 2. |– 1,5| = ……
 3. |……| = 4,1
 4. |……| = 7

Câu 3: Tìm x:

a) |x| = 2

b) |x| =  

c) 1,5 – |x – 0,3| = 0

d) 1,6 + |10,8 – x| = 1

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

 • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: