CHƯƠNG 1. BÀI 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

CHƯƠNG 1. BÀI 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

 1. Phép cộng và phép nhân
  • a   +   b   =   c
   a   .   b   =   c
   (số hạng) + (số hạng) = (tổng)
   (thừa số) . (thừa số) = (tích)
  • + Người ta dùng dấu “+” để chỉ phép cộng, dùng dấu “−” hoặc “.” để chỉ phép nhân.
  • + Trong một tích mà các thừa số đều là chữ hoặc chỉ có một thừa số là số, ta có thể không cần viết dấu nhân giữa các thừa số.
  • Ví dụ:
   • 2 + 3 = 5
   • 2 × 3 = 6
   • 2 . 3 = 6
   • a . b = ab
   • 4 . x = 4x
 2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên
  • Tính chất
   Cộng
   Nhân
   Giao hoán
   a + b = b + a
   ab = ba
   Kết hợp
   (a + b) + c = a + (b + c)
   (ab).c = a.(bc)
   Cộng với số 0
   a + 0 = 0 + a = a
    
   Nhân với số 1
    
   a.1 = 1.a = a
   Phân phối của phép nhân đối với phép cộng
   a.(b + c) = ab + ac
  • Ví dụ:
   • 47 + 17 + 53 = (47 + 53) + 17 = 100 + 17 = 117
   • 4 . 27 . 25 = (4 . 25) . 27= 100 . 27 = 2700
   • 87 . 25 + 87 . 75 = 87. (25 + 75) = 87 . 100 = 8700
 3. Phép trừ và phép chia hết
  • + Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên c sao cho b + c = a thì ta có phép trừ a – b = c.
  • a   –   b   =   c
  • (số bị trừ) – (số trừ) = (hiệu)
  • + Chú ý: Điều kiện để thực hiện phép trừ là số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ.
  • Ví dụ:
   • a – 0 = a
   • 5 – 3 = 2
   • a – a = 0
   • 13 – 2 = 11
  • + Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0 nếu có số tự nhiên c sao cho b.c = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết là a : b = c.
  • a   :   b   =   c
  • (số bị chia) : (số chia) = (thương)
  • Ví dụ:
   • 12 : 3 = 4
   • 6 : 3 = 2

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Tính một cách hợp lí:

 1. 4 + 6 + 22 + 35 + 28 + 65
 2. 15 . 12 . 4 . 5

Hướng dẫn giải

 1. 4 + 6 + 22 + 35 + 28 + 65
 2. = (4 + 6) + (22 + 28) + (35 + 65)
 3. = 10 + 50 + 100 = 160
 4. 15 . 12 . 4 . 5 = (15 . 4) . (12 . 5) = 60 . 60 = 3600

Câu 2: Tính nhanh:

 1. 53 + 25 + 47 + 75
 2. 547 . 63 + 547 . 37
 3. 25 . 9676 . 4
 4. 125 . 1975 . 4 . 8 . 25

Câu 3: Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:

 1. 135 + 360 + 65 + 40
 2. 5 . 4 . 27 . 2
 3. 28 . 64 + 28 . 36
 4. 46 . 99

Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

 1. (x – 15) . 27 = 0
 2. 23 . (42 – x) = 23
 3. 2018 . (x – 2018) = 2018
 4. (26 – 3x) : 5 = 4

Hướng dẫn giải

 1. (x – 15) . 27 = 0
 2. x – 15 = 0 : 27
 3. x – 15 = 0
 4. x = 0 + 15
 5. x = 15

Câu 5:

 1. So sánh hai tổng 1367 + 5472 và 5377 + 1462 mà không tính cụ thể giá trị của chúng.
 2. So sánh hai tích 2003 . 2003 và 2002 . 2004 mà không tính cụ thể giá trị của chúng.

Câu 6: Tính tổng:

 1. 1 + 2 + 3 + … + 98 + 99 + 100
 2. 1 + 3 + 5 + 7 + .... + 97

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

 • 🔹 Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
 • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
 • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
 • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare (MST 0313301968)

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: