SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

24/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Dấu hiệu chia hết cho 9

+ Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó chia hết cho 9.

Ví dụ:

  • Số 792 có tổng các chữ số là 7 + 9 + 2 = 18 chia hết cho 9 nên số 792 chia hết cho 9.
  • Số 17 có tổng các chữ số là 1 + 7 = 8 không chia hết cho 9 nên số 17 không chia hết cho 9.

2. Dấu hiệu chia hết cho 3

+ Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó chia hết cho 3.

+ Ví dụ:

  • Số 12 có tổng các chữ số là 1 + 2 = 3 chia hết cho 3 nên số 12 chia hết cho 3.
  • Số 32 có tổng các chữ số là 3 + 2 = 5 không chia hết cho 3 nên số 32 không chia hết cho 3.

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Cho các số: 9768; 1753; 1985; 2070. Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

Giải

Các số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 thì tổng chữ số là 3 hoặc 6.

Vậy số thỏa đề là: 9768

Câu 2: Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9?

2982; 1997; 3714; 2006; 7293; 9387; 5400; 1736; 2514; 9135

Câu 3: Cho các số: 1673; 2547; 73; 1980.

a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

b) Số nào chia hết cho 9?

c) Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9?

Câu 4: Dùng 3 trong 4 chữ số 2; 7; 6; 5 để ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số sao cho:

a) Số đó chia hết cho 3.

b) Số đó chia hết cho 9.

c) Số đó chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

  • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: