SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

SỐ HỌC. CHƯƠNG 1. Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

23/02/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Nhắc về quan hệ chia hết

+ Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = b.k

+ Kí hiệu a chia hết cho b là ab

+ Kí hiệu a không chia hết cho b là a  b

Ví dụ:

  • 4 chia hết cho 2, kí hiệu là: 4 ⁝ 2
  • 4 không chia hết cho 3, kí hiệu là: 4  3

2. Tính chất 1

+ Nếu am và bm thì (a + b) ⁝ m

+ Kí hiệu "=>" được đọc là suy ra hoặc kéo theo.

+ Ta có thể viết a + b m hoặc (a + b) ⁝ m đều được.

+ Chú ý:

  • Tính chất 1 cũng đúng đối với một hiệu

  • Tính chất 1 cũng đúng với một tổng nhiều số hạng

+ Tổng quát: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

+ Ví dụ:

  1. Tính chất 2.

+ Nếu a  m và bm thì (a + b)  m

a  m b m => (a + b)  m

+ Nếu am và b  m thì (a + b)  m

a m b  m => (a + b)  m

+ Ta có thể viết a + b  m hoặc (a + b)  m đều được.

+ Chú ý:

  • Tính chất 2 cũng đúng đối với một hiệu

  • Tính chất 2 cũng đúng với một tổng nhiều số hạng, trong đó chỉ có một số hạng không chia hết cho m, các số hạng còn lại đều chia hết cho m

a  m, b m c m => (a + b + c)  m

+ Tổng quát: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng đó không chia hết cho số đó.

a  m, b m c m => (a + b + c)  m

+ Ví dụ:

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem các tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 2 không?

14 + 98

76 – 38

47 + 954

1736 – 295

Giải

a. Ta có: 14 ⁝ 2 và 98 ⁝ 2 => (14 + 98) ⁝ 2

Câu 2: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem các tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 8 không?

168 + 240

7248 + 3208

96 – 73

12479 – 216

Câu 3: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem các tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 9 không?

27 + 45 + 18

189 + 72 + 6391

1980 – 279

4976 – 819

Câu 4: Cho tổng S = 24 + 26 + 28 + 30 + x

Tìm x để S ⁝ 2

Tìm x để S  2

Câu 5: Khi chia số tự nhiên y cho 12 thì còn dư 8. Hỏi y có chia hết cho 4 không? Vì sao?

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

  • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: