ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1. Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

 


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Số hữu tỉ:

+ Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ.

+ Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số với a, b Î Z và b ≠ 0.

+ Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q (x là số hữu tỉ thì ghi là x Î Q).

+ Ví dụ:

  • Ta có thể viết 
  • Các số hữu tỉ như  thì kí hiệu: 

 

2. Biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số:

+ Để biểu diễn số hữu tỉ  (a, b Î Z; b > 0) trên trục số ta làm như sau:

  • Chia đoạn đơn vị [0;1] trên trục số thành b phần bằng nhau, mỗi phần là  được gọi là đơn vị mới.
  • Nếu a > 0 thì phân số được biểu diễn bằng một điểm nằm bên phải điểm O và cách điểm O một đoạn bằng a lần đơn vị mới.
  • Nếu a < 0 thì phân số  được biểu diễn bằng một điểm nằm bên trái điểm O và cách điểm O một đoạn bằng |a| lần đơn vị mới.

 

3. So sánh hai số hữu tỉ:

+ Viết x, y dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương:

+ So sánh hai số nguyên a và b.

+ Trên trục số nếu x < y thì điểm x nằm bên trái điểm y.

+ Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương.

+ Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm.

+ Số 0 không phải là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm.

+ Nhận xét:

  • Số hữu tỉ là số hữu tỉ dương  ( > 0) thì a, b cùng dấu.
  • Số hữu tỉ  là số hữu tỉ âm (< 0) thì a, b trái dấu.

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

 

 

👍 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞

https://www.youtube.com/channel/UCDToQcZaZi0YAjAPxvv9S8g

👍 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤

https://www.facebook.com/GiaSuThanhThang

👍 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝

https://qrco.de/studycare

 

*****

Gia Sư Thành Thắng | StudyCare

The more we care - The more you succeed

  • Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
  • Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
  • Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.

 

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (click to see us on GG map)

Website: https://studycare.edu.vn/

Điện thoại: (028).353.66566

Zalo: 098.353.1175

Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nUbv7rFdBNRDXDRd5nw2IHRNE-7QSLDn/view?usp=sharing 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: