CHƯƠNG 1. BÀI 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

CHƯƠNG 1. BÀI 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

05/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận

SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC:

 1. Tập hợp: Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ:
  • + Các đồ vật trên bàn tạo thành một tập hợp. Mỗi đồ vật trên bàn được gọi là một phần tử của tập hợp đó (thuộc tập hợp).
  • + Các bạn trong tổ em tạo thành một tập hợp.
  • + Các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 12 tạo thành một tập hợp.
  • + Các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt tạo thành một tập hợp.
 2. Các kí hiệu:
  • + Tên tập hợp được viết bằng chữ cái in hoa như: A, B, C, …
  • + Để cho một tập hợp, thường có 2 cách:
   1. Liệt kê các phần tử của tập hợp:
    • + Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.
    • + Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;”. Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.
    • + Mỗi số 0; 1; 2; 3; 4; 5 là một phần tử của tập hợp A. Số 8 không là phần tử của tập hợp A (8 không thuộc A).
    • + Ta viết: 1 ∈ A, đọc là 1 thuộc (∈) A, hay 1 là phần tử của A.
    • 5 ∉ A, đọc là 5 không thuộc (∉) A, hay 5 không là phần tử của A.
   2. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp:
    • + Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6: A = {x | x là số tự nhiên, x < 6}.

II. BÀI TẬP MINH HOẠ:

Câu 1: Gọi M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong chữ “toán học”.

 1. Em hãy viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử.
 2. Em hãy dùng các kí hiệu ∈, ∉ để cho biết các phần tử sau đây: “h; a; m; g; ư” có thuộc tập hợp M hay không?

Hướng dẫn giải

 1. Ta có: M = {t; o; a; n; h; c}.
 2. Dựa trên tập hợp M đã viết, ta có:
 3. h ∈ M; a ∈ M; m ∉ M; g ∉ M; ư ∉ M.

Câu 2:

 1. Cho tập hợp L = {1; 3; 5; 7; 9}. Em hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp L và viết tập hợp L theo cách này.
 2. Cho tập hợp Q = {x | x là số tự nhiên và 0 < x < 10}. Em hãy viết tập hợp Q theo cách liệt kê tất cả các phần tử.

Hướng dẫn giải

 1. Tính chất đặc trưng của tập hợp L:
 2. Đây là tập hợp gồm các số tự nhiên lẻ bé hơn 10.
 3. Từ đó, ta có: L = {x | x là số tự nhiên lẻ và x < 10}.
 4. Vì tập hợp Q là tập hợp bao gồm các số tự nhiên vừa lớn hơn 0 vừa bé hơn 10 nên ta có:
 5. Q = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}.

Câu 3: Cho X là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ hơn 15.

 1. Viết tập hợp X theo hai cách.
 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
  • 1 ∉ X
  • 10 ∈ X
  • 12 ∈ X
  • 15 ∉ X
 3. Trong các số 2; 8; 8; 14; 16; 20, số nào là phần tử thuộc tập hợp X, số nào không thuộc tập hợp X?

Câu 4: Viết các tập hợp sau đây bằng hai cách:

 1. Tập hợp A các số tự nhiên không lớn hơn 5.
 2. Tập hợp B các số tự nhiên có hai chữ số không nhỏ hơn 90.
 3. Tập hợp C các số chẵn lớn hơn 10 và nhỏ hơn hoặc bằng 20.

Câu 5: Cho các tập hợp: A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10}; B = {1; 3; 5; 7; 9; 8}

 1. Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc A và không thuộc B.
 2. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc B và không thuộc A.
 3. Viết tập hợp E gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.

 

⭐⭐⭐⭐⭐

StudyCare Education

The more we care - The more you succeed

⭐⭐⭐⭐⭐

 • 🔹 Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông Quốc Gia và chương trình học các cấp của các trường Quốc Tế.
 • 🔹 Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.
 • 🔹 Giảng dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT - ACT - GMAT - GRE và các chứng chỉ Quốc Tế.
 • 🔹 Hỗ trợ các loại hồ sơ, thủ tục cấp VISA Du học - Du lịch - Định cư các Quốc gia Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ.
 • 🔹 Các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp: dịch thuật chuyên ngành; dịch thuật công chứng; dịch thuật các loại sách, giáo trình.
 • 🔹 Hoạt động hỗ trợ học thuật chuyên môn cao: cung cấp số liệu, dữ liệu khoa học; xử lý các mô hình Toán bằng phần mềm chuyên dụng; cung cấp các tài liệu điện tử có bản quyền: sách chuyên ngành, các bài báo khoa học.

⭐⭐⭐⭐⭐

Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục StudyCare (MST 0313301968)

⭐⭐⭐⭐⭐

📌 72/53 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎ Điện thoại: (028).353.66566

📱 Zalo: 098.353.1175

📋 Brochure: https://goo.gl/brochure

📧 Email: hotro@studycare.edu.vn

🏡 Location: https://goo.gl/maps/studycare

🌐 Visit us online: https://qrco.de/studycare

popup

Số lượng:

Tổng tiền: