Tất cả tin tức

Chương II. Bài 33: Dòng điện xoay chiều

16/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương II. Điện từ học  |   Bài 33: Dòng điện xoay chiều  |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương III. Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: - Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. - Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với ...

Chương III. Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng. Dòng điện c...

Chương III. Bài 21: Sơ đồ mạch điện- Chiều dòng điện

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC Bài 21: Sơ đồ mạch điện- Chiều dòng điện I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị đ...

Chương III. Bài 24: Cường độ dòng điện

02/11/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 7. CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC  |   Bài 24: Cường độ dòng điện   |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: