Tất cả tin tức

Chương III. Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

25/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học  |   Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương III. Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu

24/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học  |   Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương III. Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng

24/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học  |   Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương III. Bài 50: Kính lúp

15/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học  |   Bài 50: Kính lúp  |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương III. Bài 49: Mắt cận và mắt lão

15/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học  |   Bài 49: Mắt cận và mắt lão  |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương III. Bài 48: Mắt

15/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học  |   Bài 48: Mắt  |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.

Chương III. Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

14/12/2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STUDYCARE 0 Bình luận
Vật lý 9. Chương III. Quang học  |   Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh  |   Tóm tắt lý thuyết   |   Bài tập minh họa.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: